Om Kaj Lindhagen

 • Kaj har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen och är Byggingenjör SBR, diplomerad Fuktsakkunnig och Byggdoktor
 • Certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktning
 • Medlem i entreprenadrådet, ER
 • Certifierad kontrollansvarig PBL behörighet K och medlem i SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga
 • Certifierad överlåtelsebesiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning
 • Eurofins auktoriserad provtagare
 • Byggkeramikrådet utbildad besiktningsman
 • Sakkunnig inom taksäkerhet
 • Medlem i intresseföreningen Fuktsakkunniga i Sverige
 • Medlem i kontrollansvarigas riksförening, Karf
 • Utbildad Bas P och U
 • Utbildad avseende radon i byggnader
 • Utbildad avseende materialinventering i byggnader
 • Utbildad i lufttäthetsprovning och läckagesökning med värmekamera

Kunskaperna uppdateras med jämna mellanrum genom att följa utvalda branschspecifika kurser.

Kontakta oss

Välkommen att höra av er så lägger vi tillsammans upp en plan för ett samarbete med ett bra utfall för båda parter!

4 + 2 =

Thilia Bygg AB
Lövsångarvägen 5, 135 68 Tyresö
Postadress: Box 686, 135 26 Tyresö

070-789 33 27

kaj@thilia.se