Vår historia

Thilia Bygg AB startades 1993 och fram till 2010 bestod uppdragen till största delen av ombyggnader, tillbyggnader och reparationer i skolor och daghem. Stambyten i flerbostadshus och hyresgästanpassningar.

Ett axplock av kunder under den tiden:

 • Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
 • Stockholms Stad
 • Bostadsrättsföreningar
 • Privata fastighetsägare

Från omkring 2010 övergick verksamheten mer till att på konsultbasis utföra uppdrag inom projektledning, byggledning, kontroll och besiktning och idag är det huvuddelen av verksamheten. Företaget drivs sedan starten av Kaj Lindhagen.

  Bild: Långbrodals Gamla Skola. Tillbyggnad av förskola år 2000 – 2001. Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

  Kontakta oss

  Välkommen att höra av er så lägger vi tillsammans upp en plan för ett samarbete med ett bra utfall för båda parter!

  6 + 2 =

  Thilia Bygg AB
  Lövsångarvägen 5, 135 68 Tyresö
  Postadress: Box 686, 135 26 Tyresö

  070-789 33 27

  kaj@thilia.se